உங்களின் பொழுது போக்கிற்கு உத்தரவாதம் தரும் ஒரு வலைத்தளம் அவர்கள்...உண்மைகள்.

Wednesday, August 28, 2013

தமிழ் பதிவாளர்கள் திருவிழாவும்(2013) புறக்கணிக்கப்பட்ட பதிவாளர்களும்


தமிழ் பதிவாளர்கள் திருவிழாவும்( 2013 ) புறக்கணிக்கப்பட்ட பதிவாளர்களும்
Sunday, August 25, 2013

உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது மதுரைத்தமிழன்உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது மதுரைத்தமிழன்

சென்னையில் நடக்கும் பதிவாளர்கள் திருவிழாவில் நடக்கும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாததால் மனமுடைந்தார்  மதுரைத்தமிழன் .

Friday, August 23, 2013

அலசி ஆராய்வது அப்பாடக்கர் : விஜய் விஷயத்துல மௌனமா இருந்துட்டேன்’ கமல்

அலசி ஆராய்வது அப்பாடக்கர் : விஜய் விஷயத்துல மௌனமா இருந்துட்டேன்  கமல்  

வெளிநாட்டில் இருக்கும் கணவனுக்கு மனைவி எழுத மறந்த கடிதம்