உங்களின் பொழுது போக்கிற்கு உத்தரவாதம் தரும் ஒரு வலைத்தளம் அவர்கள்...உண்மைகள்.

Sunday, June 17, 2012

தாயின் அன்பையும் மிஞ்சும் தந்தையின் அன்பு


தாயின் அன்பையும் மிஞ்சும் தந்தையின் அன்பு


ஒரு நாள் மகன் அப்பாவிடம் கேட்டான்:
அப்பா என் கூட மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொள்விர்களா?
அதற்கு சரி என்று சொல்லி இருவரும் அந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டனர்.
இன்னொரு நாள் அப்பா அயர்ன்மேன்  போட்டியில் கலந்து கொள்விர்களா என்று கேட்டான்.
அதற்கும் அப்பா சரி என்று சொன்னார்.
இதெல்லாம் சொல்லுவதற்கு எளிதாக இருக்கலாம்..ஆனால் இந்த வீடியோவைப் பார்த்தால் அதில் உள்ள கஷ்டம் தெரியும்.
அவர் தனியாக இதை செய்யவில்லை தன் மகனுடன் செய்தார் என்பதுதான் இங்கே கவனிக்க கூடியது.

Team Hoyt is an inspirational story of a father, Dick Hoyt, and his son, Rick, who compete together in marathons and triathlons across the country.
Team Hoyt strives to help those who are physically disabled become active members of the community. Join us in spreading Team Hoyt's message, "Yes You Can!"


மேலேயுள்ள வீடியோ க்ளிப்பை கண்டிப்பாக பார்க்கவும்.
========================

மேலும் அதிக விபரங்களை நேரமின்மையால் கிழே தந்துள்ளளேன்.

[From Sports Illustrated, By Rick Reilly] I try to be a good father. Give my kids mulligans. Work nights to pay For their text messaging. Take them to swimsuit shoots.

But compared with Dick Hoyt, I suck.

Eighty-five times he's pushed his disabled son, Rick, 26.2 miles in Marathons. Eight times he's not only pushed him 26.2 miles in a Wheelchair but also towed him 2.4 miles in a dinghy while swimming and Pedaled him 112 miles in a seat on the handlebars--all in the same day.Dick's also pulled him cross-country skiing, taken him on his back Mountain climbing and once hauled him across the U.S. On a bike. Makes Taking your son bowling look a little lame, right?

And what has Rick done for his father? Not much--except save his life. This love story began in Winchester , Mass. , 43 years ago, when Rick Was strangled by the umbilical cord during birth, leaving him Brain-damaged and unable to control his limbs."He'll be a vegetable the rest of his life;'' Dick says doctors told him And his wife, Judy, when Rick was nine months old. ``Put him in an Institution.''

But the Hoyts weren't buying it. They noticed the way Rick's eyes Followed them around the room. When Rick was 11 they took him to the Engineering department at Tufts University and asked if there was Anything to help the boy communicate. ``No way,'' Dick says he was told. ``There's nothing going on in his brain.''

"Tell him a joke,'' Dick countered. They did. Rick laughed. Turns out a Lot was going on in his brain. Rigged up with a computer that allowed Him to control the cursor by touching a switch with the side of his Head, Rick was finally able to communicate. First words? ``Go Bruins!'' And after a high school classmate was paralyzed in an accident and the School organized a charity run for him, Rick pecked out, ``Dad, I want To do that.''

Yeah, right. How was Dick, a self-described ``porker'' who never ran More than a mile at a time, going to push his son five miles? Still, he Tried. ``Then it was me who was handicapped,'' Dick says. ``I was sore For two weeks.''That day changed Rick's life. ``Dad,'' he typed, ``when we were running, It felt like I wasn't disabled anymore!''

And that sentence changed Dick's life. He became obsessed with giving Rick that feeling as often as he could. He got into such hard-belly Shape that he and Rick were ready to try the 1979 Boston Marathon.``No way,'' Dick was told by a race official. The Hoyts weren't quite a Single runner, and they weren't quite a wheelchair competitor. For a few Years Dick and Rick just joined the massive field and ran anyway, then They found a way to get into the race Officially: In 1983 they ran another marathon so fast they made the Qualifying time for Boston the following year.

Then somebody said, ``Hey, Dick, why not a triathlon?''

How's a guy who never learned to swim and hadn't ridden a bike since he Was six going to haul his 110-pound kid through a triathlon? Still, Dick Tried.
Now they've done 212 triathlons, including four grueling 15-hour Ironmans in Hawaii . It must be a buzzkill to be a 25-year-old stud Getting passed by an old guy towing a grown man in a dinghy, don't you Think?Hey, Dick, why not see how you'd do on your own? ``No way,'' he says. Dick does it purely for ``the awesome feeling'' he gets seeing Rick with A cantaloupe smile as they run, swim and ride together.

This year, at ages 65 and 43, Dick and Rick finished their 24th Boston Marathon, in 5,083rd place out of more than 20,000 starters. Their best Time? Two hours, 40 minutes in 1992--only 35 minutes off the world Record, which, in case you don't keep track of these things, happens to Be held by a guy who was not pushing another man in a wheelchair at the Time.

``No question about it,'' Rick types. ``My dad is the Father of the Century.''

And Dick got something else out of all this too. Two years ago he had a Mild heart attack during a race. Doctors found that one of his arteries Was 95% clogged. ``If you hadn't been in such great shape,'' One doctor told him, ``you probably would've died 15 years ago.'' So, in a way, Dick and Rick saved each other's life.

Rick, who has his own apartment (he gets home care) and works in Boston, and Dick, retired from the military and living in Holland, Mass. , always find ways to be together. They give speeches around the country and compete in some backbreaking race every weekend, including this Father's Day.

That night, Rick will buy his dad dinner, but the thing he really wants to give him is a gift he can never buy.``The thing I'd most like,'' Rick types, ``is that my dad sit in the chair and I push him once.''

தந்தையின் அன்பும் தாயின் அன்புக்கு இடானதுதானே?

என் மனதை தொட்ட இந்த கட்டுரையை Fathers Day  வெளியிடாக வெளியிடுகிறேன்.

4 comments :

உங்க மனசுலபட்ட மாற்று கருத்துகளை தாராளமாக பகிரலாம். ஆனால் தேவையற்ற, வரம்புமீரிய, அநாகரிகமான, வார்த்தைகளாலும் பதிவிற்கு சம்பந்தமில்லாமல் கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டாலும் அது வெளியிடப் படமாட்டது. இந்த கமெண்ட்ஸ் காலத்தை திறந்து வைத்திருப்பதன் காரணம் பல்வேறு மக்களின் கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தினால் மட்டுமே. சில நேரங்களில் நான் சொல்லும் கருத்துகள் தவறாக கூட இருக்கலாம் அதை தெரிந்து மாற்றிக் கொள்ளலாம். நான் மதங்களை அல்ல கடவுள் என்ற ஒரு சக்தி உண்டு என்பதை நம்புவன். அதனால் மதக் கருத்துகளுக்கு இங்கு இடமில்லை. மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் அறிவு ஜீவி அல்ல ஒரு சாதாரணமான் மனிதன் தான்.

Download templates

www.gnanalaya-tamil.com

Gadgets By Spice Up Your Blog