உங்களின் பொழுது போக்கிற்கு உத்தரவாதம் தரும் ஒரு வலைத்தளம் அவர்கள்...உண்மைகள்.

Wednesday, May 22, 2013

நியூயார்க் நகரச் சட்டப்படி பெண்கள் மேலாடை அணியாமல் நடமாடலாம் ( வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்
நியூயார்க் நகரச் சட்டப்படி பெண்கள் மேலாடை அணியாமல் நடமாடலாம் ( வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் )


( இந்த செய்தி வயது வந்ததவர்கள்  18 + படிப்பதற்கு மட்டும் )